przekleństwo - Na Mojej Chmurze
Zamknij
Menu

Blog

Rozwój,  23/11/17

Przekleństwo

Przekleństwo O przekleństwach i błogosławieństwach. Dwie drogi jako droga jedna.